Test accesibilidad webFundación CTIC

TAW en català

TAW és una eina per a l’anàlisi de l’accessibilitat de llocs Web, basada en les Pautes d’Accessibilitat al Contingut Web 1.0 (WCAG 1.0) del W3C.

TAW3 en línia

Introduïu l’adreça Web i el nivell d’anàlisi.

Nivell d’anàlisi

Altres eines de la família TAW

El motor d’anàlisi del TAW3 està disponible en diverses eines per tal que els usuaris puguin escollir i utilitzar la que millor s’adeqüi a les seves necessitats.

TAW3

La versió descarregable del TAW és una aplicació d’escriptori multiplataforma que complementa i amplia la funcionalitat de l’analitzador Web. TAW3 segueix els enllaços dels documents de forma que permet analitzar des d’una única pàgina fins a llocs Web complets.

TAW3 permet la selecció dels punts de verificació a comprovar així com la creació de noves regles personalitzades. A més, pot generar diferents tipus d’informes sobre el resultat de l’anàlisi.

Per a una informació més completa sobre el funcionament de l’eina, consulteu el manual d’usuari de TAW3.

TAW3 Web Start

Java Web Start és una tecnologia per al desplegament d’aplicacions basades en llenguatge Java. Java Web Start permet executar aplicacions mitjançant un únic clic des d’un navegador Web. A més, en executar l’aplicació a través de Java Web Start sempre utilitzareu l’última versió disponible. La versió TAW mitjançant Java Web Start disposa de la mateixa funcionalitat que la versió descarregable.

TAW3 en un clic

TAW3 en un clic és una extensió per a Firefox  que permet verificar en línia, amb un sol clic, l’accessibilitat dels llocs Web que visiteu emprant el servei TAW3 Online.

Un cop instal·lat amb èxit TAW3 en un clic, apareixerà la seva icona a la barra d’estat del navegador i, tan sols fent-hi un clic, podreu fer una anàlisi d’accessibilitat de la pàgina Web que estigueu visualitzant.

També podreu canviar les opcions de configuració mitjançant el menú contextual que apareix en fer clic amb el botó dret sobre la icona.